Trần Long

Trần Long
Mình không tin đây là rong tách nước, vì vị ăn không khác gì rong tươi mình từng ăn khi du học bên Nhật. Thật sự mình đã tìm thấy được món tủ ngon thật sự: rong nho Romaji. Điểm 10 về chất lượng và bao bì bên ngoài