Trần Diệu Hương

Trần Diệu Hương
Mình là tín đồ của rong nho, đã ăn thử rất rất nhiều loại rong. Thực sự vẫn luôn đi tìm một nhãn hiệu rong nho chuẩn vị mà mình từng ăn đến mê mệt khi vào nhà hàng Nhật. Và Romaji là cái tên mà mình chắc chắn lựa chọn và gắn bó lâu dài.