Thanh Trúc

Thanh Trúc
Rong nho rất ngon. Ăn giòn, ngậy. Cả nhà tôi đều thích